Dyrektor szkoły

 
  mgr Łucja Salachna  
     
  Zastępca dyrektora szkoły  
  mgr Ewa Cholewik  
     
  Pedagog szkolny  
  mgr Renata Data  
     
  Psycholog szkolny  
                   mgr Katarzyna                    Kołodziej- Kwaśny  
     
  Sekretarz szkoły  
 

                mgr Magdalena                     Kociołek- Bobkiewicz

 
     
 Edukacja wczesnoszkolna   Język polski
klasa I- mgr Ewa Cholewik   mgr Barbara Dąbrowska
klasa II- mgr Anna Sznajder   mgr Barbara Pietras
klasa III- mgr Małgorzata Jamróz    
    Język niemiecki 
Język angielski   mgr Katarzyna Kołaczek 
mgr Beata Marek    
     Muzyka
Matematyka   mgr Magdalena Chodkowska Chmiel 
mgr Urszula Copija    
mgr Wojciech Loranc     Plastyka
    mgr Magdalena Chodkowska Chmiel
Historia    
mgr Barbara Dąbrowska   Technika
    mgr Urszula Copija
Geografia    
mgr Ewa Cholewik    Wychowanie fizyczne
    mgr Leszek Kubica
Chemia    
mgr Ewelina Zając   Informatyka
    mgr Wojciech Loranc
Fizyka    
mgr Wojciech Loranc    Doradztwo zawodowe
    mgr Monika Nocoń
Biologia    
mgr Magdalena Kubaszek    Wiedza o społeczeństwie
    mgr Barbara Pietras
Przyroda    
mgr Magdalena Kubaszek   Edukacja dla bezpieczeństwa
    mgr Magdalena Chodkowska- Chmiel
     
    Religia
    mgr Ryszard Piętka
 

 

 

 
  Nauczyciele wspomagający   
  mgr Monika Ligocka  
  mgr Celina Róg  
  mgr Katarzyna Tazes- Piętka  
  mgr Anna Sznajdrowicz  
  mgr Ewelina Zając   
     
  Wychowawcy świetlicy:  
  mgr Jolanta Brzezinka  
  mgr Magdalena            Chodkowska- Chmiel  
  mgr Małgorzata Jamróz  
  mgr Magdalena Kubaszek  
     
  Bibliotekarz  
  mgr Anna Ślęk  
     
  Pracownicy obsługi:  
  Joanna Adamczyk  
  Anna Ciapała- Raszka - intendent  
  Katarzyna Kania  
  Dorota Kiełbas  
  Iwona Kraj  
  Stanisław Nowak  
  Krzysztof Tomaszewski