ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA CODZIENNE

 w godz. 6.30- 16.30

  

Zapisy na podstawie karty zgłoszenia dziecka, wypełnionej przez rodziców/opiekunów.

 

WPŁATY NA OBIADY TYLKO POPRZEZ SYSTEM eOpłaty

 

HERBATA- wpłaty (5 zł/miesiąc) przyjmują wychowawcy klas 

 

Wychowawcy świetlicy:

mgr Łucja Salachna

mgr Jolanta Brzezinka

mgr Magdalena Kubaszek

mgr Magdalena Chodkowska- Chmiel

mgr Małgorzata Jamróz

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

6.30 – 9.00 

 • zabawy według indywidualnych zainteresowań dzieci ( odrabianie pracy domowej, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, gry planszowe, układanki, rysowanie)

 • słuchanie bajek, piosenek

11.30 – 12.45 

 • obiad

 • zabawy dowolne

 • odpoczynek

12.45 – 14.00 

 • prace i zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań dzieci

 • zabawy ruchowe na boisku szkolnym lub sali gimnastycznej
 • zajęcia muzyczno – relaksacyjne

 • zabawy integracyjne

 • zajęcia według zainteresowań dzieci

 • słuchanie bajek

14.00 – 15.00 

 • odrabianie zadań domowych z pomocą nauczyciela

 • gry stolikowe, puzzle, kolorowanki, układanki

15.00 – 16.30 

 • zajęcia relaksacyjne

 • oglądanie filmów i bajek dla dzieci

 • zabawy według indywidualnych zainteresowań dzieci ( zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry planszowe, rysowanie)

 

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci