WRZESIEŃ
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Dzień Życzliwości 
egzaminy na kartę rowerową 
Europejski Dzień Języków Obcych

PAŹDZIERNIK
ślubowanie uczniów klas I
akcja „Góra grosza”
uroczyste obchody święta Komisji Edukacji Narodowej
jesienny rajd górski „Rajd brązowego liścia” 


LISTOPAD
zabawy andrzejkowa
apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
składanie kwiatów pod pomnikiem ofiar wojen
dbanie o groby zmarłych nauczycieli
udział w Gminnym Dyktandzie w Wilkowicach

GRUDZIEŃ
wizyta św. Mikołaja w szkole
wigilie klasowe wraz z nauczycielami
kiermasz świąteczny 
„Choinka dla zwierząt”


STYCZEŃ
szkolna zabawa karnawałowa
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

LUTY
Poczta Walentynowa

MARZEC
powitanie wiosny
Dzień Świętego Patryka
sportowa liga szkolna
szkolny konkurs ortograficzny klas I – III

KWIECIEŃ
sprzątanie świata

MAJ
wiosenny rajd „Zielenią się buki”
obchody Dnia Matki w klasach
apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, święto flagi

CZERWIEC
wybory przewodniczącego samorządu uczniowskiego
obchody Dnia Dziecka
konkurs biblioteczny
uroczyste zakończenie roku szkolnego 


CAŁY ROK
wycieczki klasowe, wyjazdy do kina, teatru, do BCK, MDK
„żywe lekcje”
udział w akcjach charytatywnych
działalność wolontariatu
                                                          i wiele, wiele innych…