foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

sp1bystra.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrej – Biblioteka szkolna
Zadania na czas zamknięcia szkoły 22.03.2021
– Wypożyczanie książek z zachowaniem reżimu sanitarnego i procedur
– dyżur telefoniczny i na dzienniku elektronicznym – zamówienia potrzebnych
materiałów;
– Praca zdalna w bibliotece:
– Zorganizowanie i przekazanie informacji o konkursie fotograficznym dla uczniów
wszystkich klas pt. „Pokaż swoją półkę z książkami” oraz o konkursie czytelniczym
dla klas I-VI na samodzielnie wykonaną książeczkę (treść i ilustracje);
– Promowanie czytania w domu: Prezentacja „Cytaty o książkach” i prezentacja
promująca czytanie rodziców z dziećmi w domu;
– wykorzystanie biblioterapii – współpraca z nauczycielami nauczania
zintegrowanego;
– Przydatne strony internetowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli, propagowanie
projektów czytelniczych oraz różnych form wykorzystania oferty kulturalnej
instytucji takich jak np. : biblioteki cyfrowe, wydawnictwa, muzea, fundacje, a
także blogów bibliotekarskich i polonistycznych Udostępnianie linków do
darmowych lektur, do audiobooków, linki do zabaw utrwalających znajomość lektur
szkolnych oraz literatury dziecięcej, gry edukacyjne, logiczne. Przekazywanie
odsyłaczy do spacerów wirtualnych po muzeach, galeriach sztuki, ciekawych
miejscach poprzez dziennik elektroniczny lub platformę szkolną. Wykorzystywanie
materiałów z platform Learning Apps,Genial. Ly, Padlet, Krokotak.

Prace organizacyjne i porządkowe w bibliotece:
• prace związane z komputeryzacją warsztatu biblioteki;
• porządkowanie i naprawa zbiorów bibliotecznych, okładanie w folię lektur
• sukcesywne ubytkowanie (nieaktualne darmowe podręczniki i zbiory specjalne,
książki stare i zniszczone), porządkowanie zbiorów na półkach
• zakup książek do biblioteki
• przygotowanie oferty nagród książkowych na koniec roku szkolnego i ich zakup,
szacunkowy podział nagród;
• porządkowanie zasobów elektronicznych;
• śledzenie rynku wydawniczego i recenzji książek dla dzieci i młodzieży, tworzenie
list zakupów;
• prace porządkowe i remontowe służące poprawie wystroju biblioteki, uzupełnianie
napisów informacyjnych.

Samodoskonalenie i rozwój własny:
– Udział w webinariach na Youtube oraz na platformie Biblioteka.pl (praca zdalna w
bibliotece i czytanie wrażeniowe);
– odwiedzanie stron i grup bibliotecznych w mediach społecznościowych w

poszukiwaniu inspiracji do pracy do pracy w nowych trudnych warunkach.

2021 Copyright SP1Bystra Rights Reserved