foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

sp1bystra.pl

Wypożyczania książek z biblioteki szkolnej w czasie pandemii, przy

przestrzeganiu reżimu sanitarnego.

Bibliotekarz przyjmuje zapisy na książki przez telefon - na nr tel., który jest dostępny w
dzienniku elektronicznym lub nr telefonu szkoły i dziennik elektroniczny na nazwisko
Anna Ślek. Czytelnik rezerwuje książkę i odbiera ją w szkole w wyznaczonym dniu.
Informację o terminie odbioru książki przekazuje bibliotekarz telefonicznie lub za pomocą
dziennika elektronicznego. Opisane książki (imię, nazwisko ucznia, klasa) wyłożone będą
na korytarzu szkolnym, przy wejściu głównym obok sali nr 1. Zachęcamy do wypożyczeń.

2023 Copyright SP1Bystra Rights Reserved