foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

sp1bystra.pl

 

CZYNNA CODZIENNE

 w godz. 6.45 - 16.30

  

Zapisy na podstawie karty zgłoszenia dziecka, wypełnionej przez rodziców/opiekunów.

Zapisy na obiady wychowawców

Koszt obiadu 5,00zł/dzień.

 

WPŁATY NA OBIADY PRZYJMUJE INTENDENT- p. Anna Ciapała Raszka

 

HERBATA- wpłaty (5 zł/miesiąc) przyjmują wychowawcy klas !

 

Wychowawcy świetlicy:

mgr Łucja Salachna

mgr Jolanta Brzezinka

mgr Magdalena Kubaszek

mgr Magdalena Chodkowska- Chmiel

mgr Lucyna Mroczek

mgr Anna Sznajder

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

6.30 – 9.00 

 • zabawy według indywidualnych zainteresowań dzieci ( odrabianie pracy domowej, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, gry planszowe, układanki, rysowanie)

 • słuchanie bajek, piosenek

 

11.30 – 12.45 

 • obiad

 • zabawy dowolne

 • odpoczynek

 

12.45 – 14.00 

 • prace i zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań dzieci

 • zabawy ruchowe na boisku szkolnym lub sali gimnastycznej
 • zajęcia muzyczno – relaksacyjne

 • zabawy integracyjne

 • zajęcia według zainteresowań dzieci

 • słuchanie bajek

 

14.00 – 15.00 

 • odrabianie zadań domowych z pomocą nauczyciela

 • gry stolikowe, puzzle, kolorowanki, układanki

 

15.00 – 16.30 

 • zajęcia relaksacyjne

 • oglądanie filmów i bajek dla dzieci

 • zabawy według indywidualnych zainteresowań dzieci ( zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry planszowe, rysowanie)

 

 

 

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom

zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci

 

 

 

 

 

2023 Copyright SP1Bystra Rights Reserved