foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

sp1bystra.pl

 

 

PRACOWNICY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020 / 2021

 

Dyrektor szkoły

mgr Łucja Salachna

 

 

Zastępca dyrektora szkoły

mgr Ewa Cholewik

 

Sekretarz szkoły

mgr Elżbeta Kos

 

Pedagog szkolny

mgr Renata Data

 

Bibliotekarz

mgr Anna Ślęk

 

Wychowawcy świetlicy:

mgr Jolanta Brzezinka

mgr Magdalena Chodkowska- Chmiel

mgr Magdalena Kubaszek

 mgr Anna Ślęk 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 klasa I- mgr Ewa Cholewik

klasa II- mgr Anna Sznajder

klasa III- mgr Małgorzata Jamróz

 

 

Język polski

mgr Barbara Dąbrowska- wychowawca klasy V

mgr Barbara Pietras- wychowawca klasy VIII

 

Historia

mgr Barbara Dąbrowska

 

Język angielski

mgr Beata Marek

 

 

Język niemiecki

mge Katarzyna Kołaczek 

 

Matematyka 

mgr Urszula Copija – wychowawca klasy IV

mgr Wojciech Loranc - wychowawca klasy VII

 

 

Przyroda

mgr Małgorzata Jamróz

 

 

Biologia

mgr Magdalena Kubaszek

 

 

Geografia

mgr Małgorzata Dunat

 

 

Chemia

mgr Marta Gleinek

 

 

Fizyka

mgr Wojciech Loranc

 

 

 Muzyka

mgr Magdalena Chodkowska Chmiel - wychowawca klasy VI

 

Plastyka

mgr Magdalena Chodkowska Chmiel

 

Technika

mgr Urszula Copija

 

Wychowanie fizyczne

mgr Leszek Kubica

 

Informatyka

mgr Wojciech Loranc

 

 Doradztwo zawodowe

mgr Barbara Pietras

 

 Wiedza o społeczeństwie

mgr Małgorzata Damek

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Magdalena Musiał

 

Nauczyciele wspomagający 

mgr Monika Ligocka

mgr Celina Róg

mgr Katarzyna Tazes- Piętka

mgr Anna Sznajdrowicz

mgr Ewelina Zając 

 

 

 

Religia

mgr Tomasz Niedziela

 

Pracownicy obsługi:

Joanna Adamczyk

Anna Ciapała- Raszka - intendent

Katrzyna Kania

Dorota Kiełbas

Iwona Kraj

Krzysztof Tomaszewski

Stanisław Nowak

 

 

2021 Copyright SP1Bystra Rights Reserved