foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

sp1bystra.plDziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego

Logowanie

Laboratoria przyszłości

Zobacz

Facebook

Zapraszamy na szkolnego Facebook'a

OK

Dni dodatkowo wolne

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w roku szkolnym 2023/2024

OK

Klauzula informacyjna

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 1. Szanowna/y Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Bystrej przy ul. Klimczoka 68, 43-360 Bystra; NIP: 937-21-12-119,
  REGON: 070688358, zwany dalej: „Administratorem”.

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer: 33 817 12 22.

 1. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Twoje dane przetwarzane są w związku z realizacją zadań określonych przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani / Pana żądanie, przed zwarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani / Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych,
  w których są przetwarzane Pani / Pana dane. Szczegółowa lista podmiotów jest dostępna na wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa,
  w szczególności w celach archiwalnych.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia. Zasady udostępniania dokumentacji szkolnej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. W przypadku, gdy podanie przez Panią / Pana danych osobowych będzie wymogiem: ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do ich podania będzie Pani / Pan zobowiązana/y. Jeżeli nie poda Pani / Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa, lub też nie będziemy mogli zawrzeć lub wykonać umowy.
 9. W przypadku, gdy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani / Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani Pana danych do momentu jej wycofania.
 10. Administrator nie będzie stosował wobec Pani / Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

2023 Copyright SP1Bystra Rights Reserved