foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

sp1bystra.plDziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego

Logowanie

Laboratoria przyszłości

Zobacz

Facebook

Zapraszamy na szkolnego Facebook'a

OK

Dni dodatkowo wolne

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w roku szkolnym 2023/2024

OK

18 grudnia 2017roku w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” odbyło się spotkanie uczniów kl.VI i VII szkoły podstawowej oraz  II i III gimnazjum. Przedstawiciele Urzędu Gminy Pani sekretarz Alicja Raszka i Pani dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gabriela Ciurla wręczyły nagrody za udział w konkursie plastycznym „STOP dla narkotyków i dopalaczy” organizowanym przez Gminę Wilkowice oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem konkursu było podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży  dotyczącej negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, a w szczególności  narkotykówi dopalaczy.
Wyróżnienie i nagrodę w kategorii kl. VI – VII otrzymała nasza uczennica Nikola Kaniaz klasy VI a. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy za udział i słodkie niespodzianki.        
Pani dyrektor GOPS serdecznie podziękowała za udział i zaangażowanie młodzieży w wykonane prace.
Gatulujemy wszystkim uczniom oraz dziękujemy za udział w konkursie i reprezentowanie naszej szkoły w środowisku lokalnym

2023 Copyright SP1Bystra Rights Reserved