foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

sp1bystra.plDziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego

Logowanie

Projekt EU

Rozwój przez edukację w gminie Wilkowice

Zobacz

Facebook

Zapraszamy na szkolnego Facebook'a

LUBIĘ TO!

Dni dodatkowo wolne

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w roku szkolnym 2020/2021

LUBIĘ TO!

UWAGA !

Wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe do klas I –VI

oprócz religii,

zostaną zakupione w ramach dotacji MEN

klasa I

zajęcia zintegrowane

Nowi Tropiciele cz. I-V, wyd. WSiP

J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

język angielski

Bugs Team 1, podręcznik wieloletni + ćwiczenia,
wyd. Macmillan

C. Read, A. Saberón

religia

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa,  podręcznik 
i z. ćwiczeń, wyd. WAM

red. W. Kubik SJ

     

klasa II

zajęcia zintegrowane

Nasza szkoła cz. I-IV, Nasza szkoła- matematyka cz. I - IV, MEN

A. Ludwa, M. Lorek, M. Zatorska

Moje ćwiczenia, wyd. MAC Edukacja

E. Dulemba, J. Faliszewska, G. Lech, A. Opala, I. Parlicka, A. Ziewiecka

język angielski

English Quest 2, podręcznik wieloletni + ćwiczenia, wyd. Macmillan

J. Corbett, R. O'Farrell, M. Kondro

religia

Kochamy Pana Jezusa, podręcznik i z. ćwiczeń,
 wyd. WAM

red. W. Kubik SJ

     

klasa III

zajęcia zintegrowane

Nasza szkoła cz. I-IV, Nasza szkołą- matematyka cz. I - IV, MEN

 M. Lorek, M. Zatorska

Moje ćwiczenia, wyd. MAC Edukacja

E. Dulemba, J. Faliszewska, G. Lech, A. Opala, I. Parlicka, A. Ziewiecka

język angielski

English Quest 3, podręcznik + ćwiczenia,  
wyd. Macmillan

J. Corbett, R. O'Farrell, M. Kondro

religia

Przyjmujemy Pana Jezusa, podręcznik i z. ćwiczeń, wyd. WAM

red. W. Kubik SJ

     

klasa IV

język polski

Między nami 4, podręcznik i z. ćwiczeń, wyd. GWO

A. Łuczak, A. Murdzek,
K. Krzemieniewska- Kleban

języka angielski

Team Up Plus 4, podręcznik i z. ćwiczeń,
wyd. Oxford University Press

P. Bowen, D. Delaney, D. Anyakwo

przyroda

Przyroda 4, podręcznik i z. ćwiczeń,
wyd. MAC Edukacja

I. Żeber- Dzikowska, B. Wójtowicz,
M. Kosacka

historia

Wczoraj i dziś 4, podręcznik, wyd. Nowa Era

G. Wojciechowski

plastyka

Plastyka 4, podręcznik, wyd. MAC Edukacja

M. Kwiecień, W. Sygut

muzyka

Muzyka 4, podręcznik, wyd. MAC Edukacja

T. Wójcik

technika

Technika 4, podręcznik, wyd. MAC Edukacja

M.  Czuj

informatyka

Lubię to 4, podręcznik, wyd. Nowa Era

M. Kęska

matematyka

Matematyka z plusem 4, podręcznik i z. ćwiczeń,
wyd. GWO

M. Dobrowolska, M. Karpiński,
M. Jucewicz, P. Zarzycki

religia

Zaproszeni przez Boga, podręcznik i z. ćwiczeń,
wyd. WAM

Z. Marek SJ

     
     

klasa V

język polski

Między nami 5, podręcznik i z. ćwiczeń, wyd. GWO

A. Łuczak, A. Murdzek

języka angielski

Team Up 2, podręcznik i z. ćwiczeń, wyd. Oxford University Press

P. Bowen, D. Delaney, D. Anyakwo

przyroda

Tajemnice przyrody 5, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era

J. Ślósarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer

historia

Wczoraj i dziś 5, podręcznik, wyd. Nowa Era

G. Wojciechowski

plastyka

Do dzieła, podręcznik, wyd. Nowa Era

 J. Lukas, K.Onak

muzyka

Lekcja muzyki, podręcznik, wyd. Nowa Era

M. Gromek, G. Kilbach

zajęcia techniczne

Jak to działa?, podręcznik, wyd. Nowa Era

L. Łabecki, L. Łabecka

zajęcia komputerowe

Lubię to 5, podręcznik, wyd. Nowa Era

M. Kęska

matematyka

Matematyka 5, podręcznik i z. ćwiczeń, wyd. GWO

M. Dobrowolska, M. Jucewicz

religia

Obdarowani przez Boga, podręcznik i z. ćwiczeń,
wyd. WAM

Z. Marek SJ

     
     

klasa VI

język polski

Między nami 6, podręcznik i z. ćwiczeń, wyd. GWO

A. Łuczak, A. Murdzek

języka angielski

Team Up 3, podręcznik i z. ćwiczeń, wyd. Oxford University Press

P.Bowen, D. Delaney,D. Anyakwo

przyroda

Tajemnice przyrody 6, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era

J. Stawarz, H. Kowalczyk, F. Szlajfer

historia

Wczoraj i dziś 6, podręcznik, wyd. Nowa Era

G. Wojciechowski

plastyka

Do dzieła, podręcznik, wyd. Nowa Era

 J. Lukas, K. Onak

muzyka

Lekcja muzyki, podręcznik, wyd. Nowa Era

M. Gromek, G. Kilbach

zajęcia techniczne

Jak to działa?, podręcznik, wyd. Nowa Era

L. Łabecki, L. Łabecka

zajęcia komputerowe

Lubię to 6, podręcznik, wyd. Nowa Era

M. Kęska

matematyka

Matematyka z plusem 6, podręcznik  i z. ćwiczeń, wyd. GWO

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

religia

Przemienieni przez Boga, podręcznik i z. ćwiczeń, wyd. WAM

Z. Marek SJ

2021 Copyright SP1Bystra Rights Reserved