foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

sp1bystra.plDziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego

Logowanie

Projekt EU

Rozwój przez edukację w gminie Wilkowice

Zobacz

Facebook

Zapraszamy na szkolnego Facebook'a

LUBIĘ TO!

Dni dodatkowo wolne

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w roku szkolnym 2020/2021

LUBIĘ TO!

2 czerwca uczniowie klasy I, ze szkoły Podstawowej w Bystrej wybrali się na wycieczkę do „ Chlebowej Chaty „ w Gorkach Małych. Chlebowa Chata znajduje się w malowniczej dolinie rzeki Brennicy u podnóża gór. Inicjatywa jej stworzenia zrodziła się z chęci pokazania życia dawnej, polskiej wsi. W adaptowanej do tych celów drewnianej chałupie, zaaranżowano tradycyjnie wyposażone wnętrze, w którym centralne miejsce zajmuje piec, w którym wypiekany jest chleb. Dzieci w sposób praktyczny poznawały proces pozyskiwania śmietany, masła i sera. Degustowały smak prawdziwej, zdrowej maślanki.  Pierwszoklasiści wła­sno­ręcz­nie wy­ra­bia­li cia­sto i pie­kli pod­pło­my­ki, któ­re na­stęp­nie kosztowali ze smal­cem, mio­dem, ma­słem i po­pi­ja­li ka­wą zbo­żo­wą. Uczest­ni­cy po­zna­li daw­ne na­rzę­dzia i ma­szy­ny rol­ni­cze, pró­bo­wa­li swo­ich sił w młoc­ce ce­pa­mi oraz w mie­le­niu zbo­ża sta­ry­mi żar­na­mi. Po­zna­li rów­nież cie­ka­wost­ki z ży­cia psz­czół oraz tra­dy­cyj­ny wy­strój daw­nej pol­skiej cha­ty.

Dzięki takim wspaniałym miejscom dzieci mają okazję zrozumieć, dlaczego tak ważny w polskiej kulturze jest chleb, jaka ciężka praca wiąże się z jego przygotowaniem.

Po­go­da do­pi­sa­ła, więc wszy­scy wró­ci­li peł­ni za­do­wo­le­nia i po­zy­tyw­nych wra­żeń.

                                                      Anna Sznajder

Magdalena Chodkowska - Chmiel

 • 20170602_101650
 • 20170602_102904
 • 20170602_103050
 • 20170602_103103
 • 20170602_103145
 • 20170602_105928
 • 20170602_105953
 • 20170602_110256
 • 20170602_110359
 • 20170602_110830
 • 20170602_110944
 • 20170602_112038
 • 20170602_112514
 • 20170602_112539
 • 20170602_112644
 • 20170602_112828
 • 20170602_112838
 • 20170602_113814
 • 20170602_113829
 • 20170602_113845
 • 20170602_115158
 • 20170602_115223
 • 20170602_115905
 • 20170602_120932
 • 20170602_121010
 • 20170602_121113
 • 20170602_121221

2021 Copyright SP1Bystra Rights Reserved